de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Stefan Balkenhol – Veemarkt Kortrijk

Opdrachtgevers - Handelaars Veemarkt
Bemiddelaar - Joost Declerq
Partners - de stad Kortrijk en Deweer Art Gallery (Otegem)
Veemarkt (Kortrijk), 2005

Uit een rondvraag bij opdrachtgevers blijkt dat algemeen kan gesteld worden dat de integratie op de veemarkt dient herkend te worden als een "echt kunstwerk". Een eye cather, die blijft verwonderen en alsdusdanig het plein aantrekkelijk maakt en een identiteit geeft. Een concrete functie hoeft het werk niet noodzakelijk te hebben. Het moet vooral gezien worden en een visitekaartje zijn voor het plein en de stad Kortrijk en alsdusdanig bijdragen tot de algemene sfeer van  het plein als ontmoetingsplaats.

Inhoudelijk mag worden afgestapt van een concrete narratieve betekenis van het kunstwerk wat echter niet wegneemt om te verwijzingen naar de grote thema’s zoals: textiel, design, de veehalle, de ingangspoort van de stad, verleden en toekomst van het plein en dergelijke meer.

Hoewel het plein waarschijnlijk nooit een echte recreatieve functie zal hebben, kan het plein een bezienswaardigheid zijn met een aangenaam imago dat op elk moment van de dag en de avond functioneert als referentiepunt. In die zin zijn elementen als licht en verlichting belangrijk.

De Duitse beeldhouwer Stephan Balkenhol werd voorgesteld. Balkenhol maakt beelden, reliëfs, tekeningen en zeefdrukken. Zijn grofgehakte en kleurig beschilderde houtsculptures zijn evenwel z'n handelsmerk geworden. Zijn belangrijkste werkmateriaal is populierenhout. Typerend voor zijn stijl is hierbij een sokkel van hetzelfde materiaal. Daarbij lijken beeld en sokkel uit een stuk gemaakt. Het gebruikte materiaal blijft in zijn werk altijd herkenbaar en ook de verflaag verbergt dit niet. Zijn sculpturen tonen mensen, dieren en bouwwerken; soms op een surrealistische wijze gecombineerd. De mens staat voor hem centraal in zijn kunstwerken.

Stephan Balkenhol stelt 2 bronzen beelden voor die met elkaar in dialoog zijn, een ballerina en een man. De veemarkt is de plaats waar evenementen plaatsvinden en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Het kunstwerk ondersteunt en versterkt die functie van de veemarkt.

De bronzen beelden worden handmatig door de kunstenaar geschilderd. 

Op 14 oktober 2005 huldigde de burgemeester Stefaan De Clerck onder aanwezigheid van vele Kortrijkzanen het kunstwerk offiicieel in.

Het Kortrijkse schepencollege ging akkoord met het voorstel om een alliantie aan te gaan met Deweer Art Gallery, de kunstgallerij uit Otegem, die de Duitse kunstenaar vertegenwoordigd. Er werd voorgesteld om van de originele moule enkele bronzen multiples te maken, op voorwaarde dat de beelden niet op de Belgische markt zouden worden aangeboden voor opstelling in de publieke ruimte. Dankzij deze samenwerking kon de kostprijs van het beeld verlaagd worden, in lijn met het voorziene budget voor de kunstintegratie, die in het lastenboek van de heraanleg van de Veemarkt was opgenomen.