de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Sarah & Charles – De stadstuin

Patrons - Inwoners oude en nieuwe wijk: Jan Leconte, Geert Franssen, Bart Wallays en Liesbet Tyvaert
Curator - Win Van den Abbeele
Ronse, Belgie, 28 April 2017

Ronse draagt nog zichtbaar de sporen van een industrieel verleden. De vage gronden, nochtans pal in het centrum, dienden tot nog toe enkel als sociale volkstuinen. De herbestemming als nieuw woonpark met prestigieuze aanleg confronteert de oorspronkelijke bewoners en gebruikers met een instroom van nieuwkomers uit diverse sociale milieus.
Steunend op een bestaand sociaal netwerk van volkstuiniers en culturele activisten zoeken we naar een kunstwerk dat, voorbij prestige en dure representatie, oude en nieuwe inwoners kan samenbrengen. De opdrachtgeversgroep stelt zich uiterst kritisch op tegenover gekende formules, en wil graag een effectief relationeel werk, zonder in te boeten aan visuele herkenbaarheid.

Sarah & Charles

De gekozen kunstenaars Sarah & Charles stellen een open scènebeeld voor, een speelstructuur waarrond de vele bestaande  lokale theatergezelschappen, kunstacademies en andere groepen scenario’s kunnen bouwen en poses uitproberen. De kunstenaars hopen dat na verloop van tijd foto’s en filmmateriaal hiervan een informele documentatie van opeenvolgende generaties zal genereren. Naast dit functionele gebruik als performatieve trigger en achtergrond is het voorgestelde werk ook een intrigerend sterk beeld, dat zijn hele omgeving activeert en de site, die door de architecten ontworpen is als een amfitheater, volledig valoriseert.