de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Kunst in opdracht als democratisch proces.

Ontmoetingen in samenwerking met VVSG.


Participatie van burgers staat hoog op het politieke agenda. Beleidsmakers en -medewerkers zoeken een breed draagvlak voor projecten en ideeën.
De burger heeft op zijn beurt vragen en voorstellen waarmee hij (politieke) beslissingen wil beïnvloeden. Kunst biedt mogelijkheden om deze wederzijdse betrokkenheid vorm te geven.

In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  organiseren we 3 ontmoetingen. We bespreken telkens een ander perspectief van kunst in opdracht:

Donderdag 6 februari van 16u – 21u in M Leuven

Het engagement van burgers: Willen burgers kunst? Hoe kunnen we hun vragen herkennen?

Donderdag 12 maart van 16u – 21u MHKA Antwerpen

Opdracht geven en de rol van het lokale bestuur: Wat kan de opdracht voor een kunstwerk betekenen voor een gemeenschap?
Wat zijn mogelijkheden rond de financiële, juridische en logistieke aspecten?

(datum te bepalen) in SMAK Gent

De kwaliteit van een kunstwerk: Hoe kan de kwaliteit van een kunstwerk in opdracht gegarandeerd worden? Waarom is het van belang om een kunstenbeleid en een kunstenaarsbeleid te onderscheiden?

Via (inter)nationale realisaties van kunstopdrachten in o.m. Herzele, Wevelgem, Diest, Neerpelt, Willebroek, Genk en via getuigenissen van opdrachtgevers en bestuurders geven we inzicht in de processen. Thérèse Legierse modereert de gesprekken.
 
Deelnemers krijgen de gelegenheid tot een geleid bezoek aan de tentoonstellingen in de verschillende musea.

Deelnameprijs (fijne broodjes en een drink inbegrepen)

  • 180€ (VVSGleden) voor de 3 ontmoetingen 

  • 65€ (VVSGleden) per ontmoeting 

  • 75€ (Niet leden) per ontmoeting 

Meer info en inschrijven: 02 450 92 15 of via christel@denieuweopdrachtgevers.be