de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Heft in eigen handen. Initiatieven van burgers, kunstenaars en besturen.

donderdag 21 november van 10u30 in FLACC Genk

“Participatie van burgers” staat hoog op het politieke agenda. Lokale besturen zoeken een breed draagvlak voor hun projecten en ideeën.  De  burger heeft op zijn beurt vragen en voorstellen waarmee hij (politieke) beslissingen wil beïnvloeden. Kunst biedt mogelijkheden om deze wederzijdse betrokkenheid vorm te geven.

Samen met FLACC, werkplaats voor jonge kunstenaars, organiseert De Nieuwe Opdrachtgevers een inspiratiedag rond kunstopdrachten. We bekijken verschillende perspectieven. Volgende vragen komen o.m. aan bod:   

-          Willen burgers kunst?
-          Hoe kunnen we hun vragen herkennen?
-          Wat is het belang van een goede opdrachtformulering?
-          Welke participatievormen kunnen we onderscheiden?
-          Hoe de kwaliteit garanderen?
-          Hoe moeten we initiatieven van kunstenaars zien?
-          Hoe interessant zijn Open Calls  ?
-           …

 Via (inter)nationale realisaties van kunstopdrachten en getuigenissen van opdrachtgevers en bestuurders geven we inzicht in de processen. Bovenal willen we het samen met u hebben over de mogelijkheden van kunstopdrachten voor burgers, kunstenaars en bestuurders.

Thérèse Legierse, directeur van De Nieuwe Opdrachtgevers, modereert de dag. De gesprekslijnen vindt u hierbij.

Voor:
Burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Toerisme, Ruimtelijke Ordening of Burgerparticipatie, kunstenaars, cultuurbeleidscoördinatoren, architecten, stedenbouwkundigen, en andere geïnteresseerden.

Praktisch:
- Inschrijven is gratis. Graag aanmelden op kunstopdrachten@flacc.info.
- Er is parkeergelegenheid. Als u het openbaar vervoer neemt: vanaf station Genk, bus G1 richting Waterschei (perron 1), tot halte Kring

Wees welkom!

___________________

FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijk en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren waarbij de ontwikkeling van de kunstenaar centraal staat. Aan de hand van een (re)thinking while doing- vorm stimuleren we (zelf)reflectie, inzicht in werkmethodieken en vernetwerking.