de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Koen De Decker – Tureluur

Opdrachtgevers - Bibliotheek, politiekantoor en seniorenclub Nieuw Gent

Bemiddelaar - Thérèse Legierse
Partners - Stad Gent
Bibliotheek Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 186, Gent, België, 2008

De buurt Nieuw Gent krijgt een nieuw dienstencentrum dat verschillende functies van de buurt zal herbergen. De opdrachtgevers voor de kunstintegratie op de site bestaan uit alle gebruikers van het nieuw centrum: het politiecommissariaat Nieuw Gent, de nieuwe buurtbibliotheek Nieuw Gent, de plaatselijke seniorenclub en de dienst
 burgerzaken

 van de Stad Gent.

Het centrum wordt een ‘dienstenknooppunt’: het politiecommissariaat Nieuw Gent, de dienst burgerzaken
, dienstencentrum Nieuw Gent en het Clubhuis voor Senioren krijgen er een nieuwe stek. In datzelfde gebouw komt er ook  een nieuwe buurtbibliotheek. Het ontwerp is van het Gentse bureau Arch&Teco Architectuur en de NV 
Wyckaert werd aangesteld als bouwpromotor. Het ontwerp houdt maximaal rekening met de specifieke noden van de buurt. In deze wijk, die gekenmerkt is door een 
concentratie van hoogbouw en sociale woningen, moet het dienstenhuis een ‘huis voor de buurt’ zijn, waar iedereen welkom is.

Een kunstwerk dat de verschillende functies van het Dienstencentrum verbindt, een ankerpunt voor de buurt, een representatie van de buurt, ... Aanvankelijk ging de opdracht van de opdrachtgeversgroep uit van de idee om een portfolio/collage van de buurt te ontwikkelen, maar de dialoog met de kunstenaar leidde uiteindelijk naar een universeler thema.

De kunstenaar Koen De Decker werd aan de opdrachtgeversgroep voorgesteld. Het klikte meteen en de kunstenaar was erg enthousiast over de opdracht. Via een fietstocht toonden de opdrachtgevers hun buurt aan de kunstenaar.

Al snel bleek dat de patio van het gebouw ideaal was voor de plaatsing van het werk, niet enkel door de zichtbaarheid maar ook door de mogelijkheden.

Koen De Decker (° 1975) woont en werkt in Outer (Ninove). Als kunstenaar bedient hij zich van uiteenlopende media als tekeningen, sculpturen, video’s en installaties. Vertrekpunt is steeds een fascinatie voor de vorm, en hoe die een grens markeert tussen het kunstwerk en de omringende ruimte. Koen De Deckers sculpturen hebben een uitgesproken geometrische inslag. Enerzijds zijn er de platonische, isometrische lichamen die een duidelijk volume afbakenen en een soort van statische, tijdloze uitstraling hebben. Daartegenover staan de open, dynamische ribstructuren die zich poreus aftekenen in de ruimte en in extremis de fenomenologische beleving van de ruimte zelf plastisch trachten te articuleren. Het springerige spel van lijnen introduceert een zekere tijdsduur in het werk, en zet de blik van de toeschouwer aan het dansen. Als continue variaties op een ongrijpbaar thema hebben deze sculpturen dan ook iets weg van grafische partituren of visuele jazzimprovisaties.

Koen De Decker maakte een mast van 15 meter voor het gebouw, met het silhouet van een man op de top, die functioneert als windas. Het kunstwerk is zichtbaar voor alle gebruikers van het gebouw, maar ook voor de buurtbewoners; het steekt letterlijk en figuurlijk boven het gebouw uit.

“Na een lange periode van ontwerpen, doemde opeens het beeld van een man in een mast op ’s nachts. Hij probeert hoger te klimmen in de verte, om iets te grijpen of aan te raken. Die nacht werd het bijna natuurlijk een silhouet en windas. Ik voelde meteen dat dit het idee was dat ik wilde bereiken. Het meest belangrijke detail is de hand die reikt, of smeekt. Ik kreeg meteen een goede respons op mijn idee, maar wat eenvoudig lijkt om te tekenen is niet altijd evident in realiteit. Het was een uitdaging om mijn idee te realiseren. Al snel was de mast bijna twee keer zo groot als gepland, tot 15 meter. Na een lange periode van meten en rekenen was de mast daar uiteindelijk."

Op zaterdag 13 december 2008 werd het Dienstenhuis Nieuw Gent aan het Rerum Novarumplein ingehuldigd met allerlei festiviteiten. Ook het beeld van Koen De Decker werd opgeleverd. Het kunstwerk, speciaal voor het dienstenhuis ontworpen, geeft de omgeving onmiskenbaar een universeel herkennings- en ankerpunt. Het reikt verder dan het gebouw en opent zich op die manier naar de ganse wijk.