de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Opdrachtgever worden

De Nieuwe opdrachtgevers

Eind jaren 90 richtte kunstenaar François Hers de Nieuwe Opdrachtgevers op, met de steun van de Fondation de France. De Nieuwe Opdrachtgevers geeft aan iedere burger die dat wil, de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen en een opdracht aan een kunstenaar te geven.

Bij meer dan 400 projecten, wereldwijd, voelden leerlingen, docenten, handelaars, artsen, tuinmannen, sportievelingen, gepensioneerden, ambachtslui, supporters, brandweerlui, monniken, werklozen, advocaten, vissers en alle anderen, die zich gemachtigd om

het onzichtbare zichtbaar te maken
de marktplaats over te nemen
de bel in het Lyceum te vervangen
het gezoem van bijen te laten horen
de gangen van een ziekenhuis tot leven te brengen
de stilte te doorbreken en te rouwen om onze doden
nieuwe vormen van sociaal wonen te introduceren
nieuwe overgangsrituelen te bedenken
een monument op te richten tegen de onrechtvaardigheid van justitie
 ...

Kunst maken zoals je de samenleving maakt

Om dit waar te maken kunnen de opdrachtgevers rekenen op een netwerk van Europese bemiddelaars, erkend door de Fondation de France en verenigd in de schoot van de Nieuwe opdrachtgevers/les Nouveaux commanditaires.  Deze bemiddelaars stellen hen in staat om opdrachten te formuleren aan internationaal gerenommeerde kunstenaars in alle disciplines gaande van schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, over video en muziek, ...: Daniel Buren, Luciano Fabro, Céleste Boursier-Mougenot, Ettore Spalletti, Xavier Veilhan, Michelangelo Pistoletto, Wim Delvoye, Wesley Meuris, Christian Boltanski, etc.

Binnen een duidelijk vooropgestelde werkmethode,  gedefinieerd in een protocol, worden de rollen en verantwoordelijkheden van elke partij – opdrachtgever, bemiddelaar, en kunstenaar – nauwgezet omschreven. Iedere burger die dat wil kan zijn stem laten horen en een nieuw voorstel doen om geëngageerde kunst in de gemeenschap een plaats te geven en antwoorden te formuleren op maatschappelijke kwesties die er toe doen.

De opdracht

1. Voorwerp van de opdracht

De bemiddelaar stelt zich ten dienste van de opdrachtgeversgroep en helpt hen om, tijdens verschillende gesprekken, de aard en de inhoud van de opdracht voor de kunstenaar te formuleren. De bemiddelaar luistert en evalueert samen met de groep de haalbaarheid en de relevantie van de opdracht. Samen stellen ze een lastenboek op dat de bemiddelaar in staat stelt om een geschikte kunstenaar te presenteren die past bij het project en die het avontuur wil aangaan. 

Tijdens het proces worden de opdrachtgevers aangespoord om een project te formuleren dat beantwoordt aan een algemene interesse. 

2. Dialoog met de kunstenaar

De kunstenaar legt een voorontwerp voor aan de opdrachtgevers. Zij beoordelen het ontwerp en preciseren de technische en administratieve beperkingen/ mogelijkheden waarmee de kunstenaar rekening dient te houden. Als het voorontwerp is goedgekeurd, volgt de realisatiefase van het werk.

3. Realisatie

De opdracht wordt uitgevoerd. De bemiddelaar neemt, samen met de opdrachtgevers, de coördinatie van het project op en zoekt mee naar partners en de nodige financiering. Hij zorgt, samen met de politieke verantwoordelijken en de ambtenaren, voor een goede integratie van het werk in de context waarvoor het bedoeld is.

4. Inhuldiging

Het kunstwerk wordt ingehuldigd en wordt een volwaardige actor in het publieke leven.

Als u ook een goede reden hebt om een beroep te doen op de kunst, contacteer ons en wordt opdrachtgever!