de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Elise en Roberto Eeraerts en Aparicio Ronda – Klare Wal (Alveringem)

Patrons - Jan Vermang, Rita et Kris Mahieu, Bern Paret, Sam De Decker, Marc de Wilde, Elisabeth Van Besien, Evelyne Goemaere en Jan Declerck.
Curator - Louise Goegebeur
Partners - de Vlaamse Landmaatschappij, Gemeente Alveringem, de Vlaamse Gemeenschap
Sint-Rijkers Alveringem - Klare Wal, 2021

Het behoud en de zichtbaarheid van het waardevolle terrein van de Klare Wal in Alveringem was de directe aanleiding voor deze artistieke opdracht. Het gaat om een archeologische site die is ontstaan door de samenvoeging van twee percelen, een herverkavelingsoperatie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij. Na het inzaaien van gras op de percelen werd de volledige cirkelvormige structuur van een onderliggende historische muur zichtbaar. Niet alleen vanuit de lucht, maar ook als je er omheen loopt, wordt de cirkel waarneembaar.


Twee onderzoeken (VUB, 2013 en 2014) leverden onverwachte resultaten op. Sommige van de paalkuilen zijn gedateerd in het neolithicum volgens de C14-methode, wat ook zou worden bevestigd door de datering van het gevonden aardewerk. Dit kan een henge zijn (zie Stonehenge). Voorlopig is er geen mogelijkheid om het archeologisch onderzoek voort te zetten. Om het in de toekomst mogelijk te maken en schade aan de bodem te voorkomen, zijn op het terrein geen activiteiten toegestaan.

Een kunstwerk, als markering in dit vlakke landschap, kan de aandacht vestigen op de plaats. Bovendien kan kunst de voorbijganger wijzen op de archeologische betekenis, door "het onzichtbare zichtbaar te maken". De opdrachtgeversgroep bestaat uit geïnteresseerde bewoners en archeologen. Ze worden begeleid door Louise Goegebeur. Voor de realisatie van dit kunstproject kozen ze het kunstenaarsduo Elise Eeraerts en Roberto Aparicio Ronda. Zij zullen in het najaar van 2023 een ontwerpvoorstel uitwerken.

Het terrein, Klare Wal, maakt deel uit van het ruimtelijk ontwikkelingsproject Sint-Rijkers. Met de herinrichting van het gebied wil de Vlaamse Landmaatschappij het landschap aantrekkelijker maken (aanplant van bomenrijen, bosranden of hagen), de recreatiemogelijkheden uitbreiden (aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden) en interessante historische sites verzorgen (herinrichting, restauratie, behoud voor de toekomst)