de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Elise Eeraerts stelt voorontwerp voor in Wintam

Op veilige afstand wordt het ontwerp in de kerk voorgesteld aan de opdrachtgevers.

Op woensdag 17 februari toonde Elise Eeraerts haar ontwerp voor de kerk van Wintam aan de opdrachtgevers. Geheel corona-proof kwamen ze - per twee - naar de maquette kijken in de Sint-Margarethakerk zelf. Tijdens een virtuele ontmoeting achteraf zijn alle bevindingen met heel de groep samen besproken.

Het ontwerp wil de nieuwe functie en de rijke geschiedenis van de kerk zichtbaar maken, zowel binnen als buiten.

Elise vervangt de vier luiken in de kerktoren door glasramen, samengesteld uit speciaal gekleurd glas. Sommige stukken zijn translucent, anderen reflecteren al het licht waardoor in elke windrichting een grafische tekening zichtbaar wordt die verwijst naar de identiteit en de geschiedenis van de kerk. 

Een lamp in de toren doet de ramen 's nachts oplichten, waardoor de toren een lichtbaken wordt. Het licht- en vormenspel legt een immateriële verbinding met de directe omgeving van de kerk, een verbinding die ook vertaald wordt in het interieur.

Voor het interieur ontwerpt Elise een lichtgevende glassculptuur waarbij ze het gekleurd glas verwerkt met materiaal van de archeologische site in Nattenhaasdonck. Deze lamp is een hedendaags element dat Elise toevoegt binnenin de kerk. Een nieuw licht dat het nieuwe verhaal van de kerk inluidt.

Elise werkt het ontwerp nu verder uit. Begin april is er een volgende bijeenkomst om het definitief ontwerp te bespreken met de opdrachtgevers.

Curator/Bemiddelaar: Louise Goegebeur

Partner: Gemeente Bornem en de Vlaamse Landmaatschappij