de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Een eerste ontmoeting op de fiets met de opdrachtgevers van Boom

Op 20 september gingen we met enkele vertegenwoordigers van de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Boom op fietstocht langs de Rupelstreek. Hierbij bezochten we mogelijke interessante locaties voor een toekomstige opdracht.