de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Michael Lin – Zonder titel - (Blinde Muren)

Opdrachtgevers - Buurtcomité Wijk in de Kijker
Bemiddelaar - Joost Declerq
Pierre de Geyterstraat, Gent, Belgie, 2008

De opdrachtgevers

Het buurtcomité Wijk in de Kijker (Sluizeken-Muide) diende het voorstel in. Samen met vertegenwoordigers van de Stadsvernieuwing en gebiedsgerichte werking, de Dienst Buurtwerk, en de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Gentse Haard’ vormden ze de opdrachtgeversgroep.

Eerst maakte de groep een inventaris van opmerkelijke historische en sociale gegevens. De Pierre De Geyterstraat ontleent haar naam aan de in Gent geboren componist van de Internationale, het beroemde strijdlied van de socialistische arbeidersbeweging. Niet toevallig, want tot diep in de 20ste eeuw lag de straat in een verpauperde arbeidersbuurt, waar mensen in miserabele omstandigheden probeerden te overleven. Op de plaats waar nu het sociale wooncomplex staat, bevond zich ooit een textielfabriek. Intussen zijn de armoedige beluikhuisjes gesloopt of gerenoveerd en heeft de globalisering haar stempel op de buurt gedrukt: bijna 70 procent van de bewoners is van vreemde herkomst. In die multiculturele buurt leven de mensen vreedzaam naast elkaar, zij het niet met elkaar.

De opdracht

Wat moet het kunstwerk in het buurt voor elkaar brengen? De antwoorden klinken eensgezind.

Emma: ‘Het moet mensen samenbrengen, de buurt opfleuren.
Tine, de directeur van de sociale woningmaatschappij, eigenaar van de muur: ‘Een kunstwerk kan de hele buurt opwaarderen. Ik hoop op iets rustigs, iets discreets, dat de omgeving verfraait en dat  mensen ertoe aanzet om anders tegen sociale woningbouw aan te kijken.’

De kunstenaar

Michael Lin (1964) is bekend om zijn grote decoratieve en kleurige bloemdessins, waarvoor hij onder meer teruggrijpt op de Taiwanese textieltraditie. Zijn werk was ondermeer te zien op de Biënnale van Venetië, de Biënnale van Istanbul, in het Stedelijke Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) in Gent en in het Palais de Tokyo in Parijs. Vaak presenteert hij zijn werk op een publieke locatie. De bibliotheek, de kantine, de museumwinkel of de centrale hal waar mensen in en uit lopen, verkiest hij boven de plechtige museumzaal.

In 2006 ontmoet Michael Lin de opdrachtgeversgroep en maken ze kennis. Lin vertelt over zijn achtergrond: geboren in Tokio in een Taiwanese familie en opgegroeid in Californië. Gewoond en gewerkt in Taiwan en in Parijs.

'Die kosmopolitische achtergrond heeft me doen nadenken over culturele identiteit en mijn houding tegenover de traditie. In mijn werk zoek ik naar herkenbare patronen en een gemeenschappelijke taal, maar waar dat kan, maak ik ook gebruik van plaatsgebonden referenties.’

Kunstwerk

In januari 2007 toont Lin zijn eerste ontwerp. Voor de Pierre De Geyterstraat in Gent beperkte hij zich tot één kleur, in contrast met de rode baksteen. Het ontwerp en de uitvoering zijn zeer eenvoudig en refereren naar de vroegere textielfabrieken die in die buurt gelegen waren.

Op 7 juni 2008 werd het kunstwerk van de Taiwanese kunstenaar feestelijk onthuld.