de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Sarah & Charles – Cour, Jardin

Opdrachtgevers - Inwoners oude en nieuwe wijk: Jan Leconte, Geert Franssen, Bart Wallays en Liesbet Tyvaert
Bemiddelaar - Win Van den Abbeele
Ronse, Belgie, 28 april 2017

Context

Ronse draagt nog zichtbaar de sporen van een industrieel verleden. De vage gronden, nochtans pal in het centrum, dienden tot nog toe enkel als sociale volkstuinen. De herbestemming als nieuw woonpark confronteert de oorspronkelijke bewoners en gebruikers met een instroom van nieuwkomers uit diverse sociale milieus.
Steunend op een bestaand sociaal netwerk van volkstuiniers en culturele activisten zoeken we naar een kunstwerk dat, voorbij prestige en dure representatie, oude en nieuwe inwoners kan samenbrengen. De opdrachtgeversgroep stelt zich uiterst kritisch op tegenover gekende formules, en wil graag een werk dat ontmoeting stimuleert, zonder de visuele herkenbaarheid van de site aan te tasten.

Sarah & Charles

De gekozen kunstenaars Sarah & Charles stellen een open scènebeeld voor, een speelstructuur waarrond de vele bestaande lokale theatergezelschappen, kunstacademies en andere groepen scenario’s kunnen bouwen en poses uitproberen.  

Cour, Jardin

De titel van het werk verwijst naar een theaterterm die gebruikt wordt om de plaats van de spelers op het toneel te bepalen.De term komt uit de tijd van Molière, waar in het paleis van Versailles de spelers verwezen naar de 'kant van de binnenplaats' en 'de kant van de tuin' om hun plaats aan te duiden.
Geïnspireerd door het ontwerp van de tuin (architecten Robbrecht en Daem), stelden Sarah & Charles een permanent podium voor, gelegen achter het amfitheater van de tuin. Ze nodigen de lokale theater- en kunstscholen uit om de sculptuur op regelmatige basis te gebruiken.