de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Mekhitar Garabedian – Appeldonkstraat

Opdrachtgevers - Buurtbewoners Willebroek-Noord
Bemiddelaar - Thérèse Legierse
Willebroek, Belgie

De opdrachtgevers

Het initiatief startte bij Isabelle Dethoor, die van bij het begin gesteund werd door Wim Augustijns, toenmalig buurtwerker. Zij zochten en vonden buren met een hart voor de buurt die mee de opdrachtgeversgroep vormden.  Ze wilden met dit project de leef-en woonkwaliteit een forse duw in de rug geven.

De locatie

Het woongebied Willebroek-Noord met de Appeldonkstraat als centrale as vormt de locatie voor het werk. De plaats werd omgord door een groene bufferzone. Dit schept perspectieven voor een kwalitatieve ontwikkeling van de hele buurt. De publieke ruimte heeft hier vooral de functie van doorgangsruimte. Op het eerste gezicht ziet de buurt er nogal bevreemdend uit. Toch is het een enorm boeiende en warme plek om te wonen. Het is een smeltkroes van culturen. De eigenheid van de hier neergestreken families maakt dat, van zodra het weer het toelaat, mensen op straat komen en buiten leven (thee drinken, bijpraten, eten, kinderen spelen, …).

De opdrachtformulering

De groep bewoners van Willebroek-Noord komt tot de formulering van een tweeledige kunstopdracht.

1. de afbakening van de fysieke ruimte. Willebroek-Noord is een complex en uitgestrekt gebied.
De groep besluit om de Appeldonkstraat als concrete locatie naar voor te schuiven. De keuze voor deze plek hangt onlosmakelijk samen met de inhoudelijke bekommernissen van de groep.

2. de inhoudelijke invulling van deze kunstopdracht. De groep vindt het belangrijk dat een kunstenaar inspeelt op de diversiteit en levendigheid van de buurt. Hiervoor is heel wat bruikbaar materiaal voorhanden: het Willebroeks dialect, inclusief lokale en tot de verbeelding sprekende figuren en uitspraken, een ‘straatlied’, het rijke straatleven van weleer in deze oude volksbuurt (animo op het voetbalveld, meer dan dertig cafés in de Appeldonkstraat alleen al, …) maar ook de mix van culturen die hier door de jaren heen zijn neergestreken, elk met hun eigen taal, cultuur en kleine geschiedenissen. Hierin onderscheidt de Appeldonkstraat zich van andere buurten.

Oog voor deze eigenheid of identiteit alsook het intensifiëren én vrijwaren van de spontane ontmoeting in de buurt moeten de ankerpunten zijn voor kunstintegratie op deze plek.

Op basis van deze criteria komen volgende richtinggevende begrippen naar voren:
• poëzie in taal en/of beeld
• subtiliteit eerder dan monumentaliteit
• prikkeling eerder dan afbakening
• gelaagdheid eerder dan eenduidigheid
• inhoud eerder dan vorm

Mekhitar Garabedian

De bemiddelaar doet voorstellen. Uiteindelijk wordt gekozen voor 
Mekhitar Garabedian. In zijn werk gaat de kunstenaar aan de slag met tekst en taal, afkomst, aanpassing, … Vanuit zijn persoonlijke historiek is hij sterk begaan met het multiculturele. Hij staat vast en zeker open voor de specifieke buurt waarin / waarmee gewerkt moet worden. Geheel vrijblijvend wordt hij in september uitgenodigd voor een wederzijdse kennismaking.