de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Koen De Decker – Tureluur

Opdrachtgevers - Bibliotheek, politiekantoor en seniorenclub Nieuw Gent

Bemiddelaar - Thérèse Legierse
Partners - Stad Gent
Bibliotheek Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 186, Gent, België, 2008

De opdrachtgevers

De buurt Nieuw Gent krijgt een nieuw dienstencentrum. De opdrachtgeversgroep voor de kunstintegratie op de site is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diensten die er hun intrek nemen: het politiecommissariaat Nieuw Gent, de nieuwe buurtbibliotheek Nieuw Gent, de plaatselijke seniorenclub en de dienst burgerzaken van de Stad Gent. Het centrum wordt een ‘dienstenknooppunt' waar iedereen zich welkom voelt.

Het ontwerp is van het Gentse bureau Arch&Teco Architectuur en houdt maximaal rekening met de specifieke noden van de buurt. De wijk is gekenmerkt door een concentratie van hoogbouw en sociale woningen.

De opdracht

Aanvankelijk dachten de opdrachtgeversgroep eraan om een portfolio/collage van de buurt te laten ontwikkelen door een kunstenaar, maar de dialoog met de kunstenaar leidde uiteindelijk naar een universeler thema.

De kunstenaar Koen De Decker werd aan de opdrachtgeversgroep voorgesteld. Op de fiets toonden de opdrachtgevers hun buurt aan de kunstenaar.

De kunstenaar

Koen De Decker (° 1975) woont en werkt in Outer (Ninove). Als kunstenaar bedient hij zich van uiteenlopende media als tekeningen, sculpturen, video’s en installaties. Vertrekpunt is steeds een fascinatie voor de vorm, en hoe die een grens markeert tussen het kunstwerk en de omringende ruimte. Koen De Deckers sculpturen hebben een uitgesproken geometrische inslag. Het springerige spel van lijnen introduceert een zekere tijdsduur in het werk, en zet de blik van de toeschouwer aan het dansen. Als continue variaties op een ongrijpbaar thema hebben deze sculpturen dan ook iets weg van grafische partituren of visuele jazzimprovisaties.

Het kunstwerk

Koen De Decker maakte een mast van 15 meter voor het gebouw, met het silhouet van een man op de top, die functioneert als windas. Het kunstwerk is zichtbaar voor alle gebruikers van het gebouw, maar ook voor de buurtbewoners; het steekt letterlijk en figuurlijk boven het gebouw uit.

Zijn idee werd meteen goed onthaald door de opdrachtgevers. Al werd het een uitdaging om het beeld op de mast te realiseren die met zijn 15 meter twee keer zo groot werd als gepland

De inhuldiging

Op zaterdag 13 december 2008 werd het Dienstenhuis Nieuw Gent aan het Rerum Novarumplein ingehuldigd met allerlei festiviteiten. Ook het beeld van Koen De Decker werd opgeleverd. Het kunstwerk geeft de omgeving onmiskenbaar een universeel herkennings- en ankerpunt. Het reikt verder dan het gebouw en opent zich op die manier naar de hele wijk.