de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Lionel Estève – Wijkgezondheidscentrum

Opdrachtgevers - Wijgezondheidscentrum Brugse Poort
Bemiddelaar - Joost Declerq
Gent, Oost-Vlaanderen, Belgie

Lionel Esteve

Lionel Esteve (Lyon, 1967) woont en werkt in Brussel. De laatste jaren heeft deze kunstenaar tentoonstellingen gemaakt die doen denken aan archeologische sites met gevonde, gebruikte of gerecycleerde objecten. De objecten zijn niet opvallend en representeren zelden iets: ze zijn samengesteld uit kleine elementen die deel uitmaakten van verschillende andere objecten. De kleine schaal waarop Estève werkt is een waarschuwing: hij wil het grote gebaar en het consumentisme transformeren naar focus en intensiteit als substituut voor de geromantiseerde ambitie van de grote schaal. 

Estève kent het fenomeen van "teveel van het goede". Door de kleine en bijna onzichtbare dimensie van zijn werk ontkent hij impliciet dat kunst groot moet zijn om groots te zijn.  

Verkleining, fragiliteit, onzichtbaarheid zijn voor Estève niet alleen vormelijke kenmerken maar ook een ethisch statement: een teken dat concentratie en diepte - eerder dan grootte - belangrijk zijn voor het succes van een werk. Door de keuze van eigenaardige materialen zoals spaghetti en styrofoam en de kleine schaal van zijn werk neemt hij het standpunt in van de anti-held: kunst kan gemaakt worden met zowat alle mogelijke materialen. Hiermee maakt hij de intieme verbinding tussen kunst en het leven zichtbaar.