de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

De kunstenaar

De kunstenaar creërt zijn werk vanuit een innerlijke noodzaak en vanuit zijn eigen visie, maar stelt zich in dit proces open voor de dialoog met de opdrachtgevers. Hij of zij neemt de uitdaging aan een werk te produceren dat beantwoordt aan de vraag van de opdrachtgevers. Kunstenaars van alle disciplines en stromingen komen in aanmerking.