de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Opdrachtgevers Leuven bespreken de eerste ideeën van de kunstenaar

Op 21 januari 2021 stelde Félicie d'Estienne d'Orves haar eerste ideeën voor aan de opdrachtgeversgroep in Leuven. Ze laat ze zich inspireren door de priester-wetenschapper Georges Lemaître die aan het begin van de 20ste eeuw de eerste theorieën ontwikkelde rond het uitdijende heelal en de big bang.

Ze stelde 3 scenario's voor, die druk werden besproken en becommentarieerd. Naast het inhoudelijke is het voor de opdrachtgevers belangrijk dat het werk zichtbaar is in de stad en zoveel mogelijk Leuvenaars kan beroeren. Er werd eenstemmigheid bereikt om één idee verder uit te werken. Nieuwe afspraak in maart. Wordt vervolgd!