de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Opdrachtgevers bezoeken site Klare Wal in Alveringem

Een kunstopdracht om het onzichtbare zichtbaar te maken

De opdrachtgevers bezoeken de site Klare Wal, een archeologisch waardevolle site in de gemeente Alveringem (Zuid West-Vlaanderen). Geïnteresseerde bewoners van Alveringem en archeologen vormen de opdrachtgeversgroep.

Het bewaren en zichtbaar maken van de waardevolle site Klare Wal was de  directe aanleiding voor het opstarten van de kunstopdracht. Een ruilverkavelingsoperatie onder leiding van VLM, bracht twee percelen bij elkaar die samen de archeologische site vormen. Na het inzaaien van gras op de samengevoegde perceeldelen, is de volledige cirkelstructuur van een onderliggende historische omwalling zichtbaar. Dit is vooral goed te zien van bovenaf. Maar ook door het er om heen lopen is de cirkel ervaarbaar geworden.

Twee onderzoeken (VUB, 2013 en 2014) leverden onverwachte resultaten op. Enkele paalkuilen werden via C14 methode gedateerd in het neolithicum wat ook zou bevestigd worden door de datering van het aangetroffen aardewerk. Mogelijk gaat het hier om een henge (cfr. Stonehenge).  

Op dit ogenblik zijn er geen middelen om het archeologisch onderzoek verder te zetten. Om dit in de toekomst wel mogelijk te maken en om schade aan de bodem te voorkomen, mag er geen activiteit op de site plaats vinden.

Een kunstwerk, als een markering in dit vlakke landschap, kan de aandacht naar deze site leiden. Daarnaast kan kunst de archeologische betekenis duiden voor de voorbijganger, door "het onzichtbare zichtbaar te maken".

De site maakt deel uit van het landinrichtingsproject Sint-Rijkers. Met de herinrichting van het gebied wil de Vlaamse Landmaatschappij het landschap aantrekkelijker maken (aanplanting van bomenrijen, houtkanten of hagen), de recreatiemogelijkheden verruimen (aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden) en zorg dragen voor interessante historische sites (inrichten, restaureren, bewaren voor de toekomst).