de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Inspiratiedag "Kunst en het veranderende landschap"

Donderdag 8 november om 9u30 in de Beursschouwburg, Brussel

De Nieuwe Opdrachtgevers en de Kunstcel van het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseren een inspiratiedag met kunstenaars, (inter)nationale experts en actoren rond de mogelijke rollen van kunst in het veranderende landschap van Vlaanderen en elders.

De aanleiding voor deze inspiratiedag is het project van Michael Beutler in opdracht van Arpia in Herzele begeleid door De Nieuwe Opdrachtgevers. Het project raakt aan vele aspecten die we in verband kunnen brengen met de veranderingen die het landschap ondergaat, cultureel, economisch of omwille van andere processen en dynamieken. Daarbij staat de open ruimte in Vlaanderen vandaag sterk onder druk. Hoe kijken kunstenaars naar het landschap? Hoe kunnen verschillende perspectieven elkaar vinden en waar kan kunst een rol spelen in het benaderen, begrijpen, ingrijpen of niet op het landschap?

Enkele (inter)nationale experten tonen inspirerende voorbeelden of vertellen over het landschap vanuit hun eigen discipline of perspectief, waaronder kunstenaar Michael Beutler, Marc Antrop -  gewoon hoogleraar aan Ugent, ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen - en Katja Assmann is directeur van het ZKR (Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum), Schloss Biesdorf in Berlin.

Meer info over het programma vindt u hier.

Inschrijven kan hier.