de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Conclusies inspiratiedag "Kunst en het veranderende landschap"

Naar aanleiding van het project Brick Canyon (Michael Beutler), een opdracht van Arpia in Herzele. In samenwerking met Kunstcel Vlaamse Gemeenschap

Op 8 november verzamelden kunstenaars, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten, erfgoedspecialisten in de Beursschouwburg voor een inspiratiedag rond de rol van kunst in het veranderende landschap. Ze gingen er in gesprek met ondermeer de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck, met Griet Ceelen (Vlaamse Landmaatschappij), Katja Assmann (Spreepark Berlijn) en kunstenaar Michaël Beutler.

Prof. em. Marc Antrop (UGent) gaf een boeiende inleiding over het landschap als een dynamisch systeem dat voortdurend verandert. Doordat de invloed van de mens op het landschap sterk toeneemt, verandert het landschap zichtbaar, in een snel tempo.

Kunstwerken in het landschap doen ons anders kijken. Ze fungeren als spiegels voor een gemeenschap.

Kunstenaars kunnen ingenieurs, architecten, stedebouwkundigen en anderen die weken aan het herinrichten van gebieden inspireren door hun manier van werken en kijken. Artistiek onderzoek kan de verbeelding oprekken en nieuwe ideeën wakker maken.

Vaak is er koudwatervrees. Kunst wordt gezien als een risico of een extra kost, in het beste geval als de kers op de taart. De inspirerende verhalen van de "Emscherkunst" en van projecten van Michael Beutler werkten aanstekelijk en scherpten de inzichten dat kunst ook de kers in de taart kan zijn! Mits professionele begeleiding en ondersteuning door bemiddelaars kan kunst de reflectie op en beleving van het landschap  verrijken.

Lees ook het uitgebreide verslag (link op deze pagina)