de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Onze missie

De Nieuwe Opdrachtgevers realiseert samen met kunstenaars en opdrachtgevers hedendaagse beeldende kunst in opdracht.

Iedereen kan optreden als opdrachtgever voor de realisatie van een kunstwerk en de kunstenaar maakt zijn werk in dialoog met de opdrachtgevers. Beiden worden daarin begeleid door een curator of kunstbemiddelaar van de Nieuwe Opdrachtgevers.

Waar vroeger opdrachtgeven een voorrecht was van kerk en staat, kan iedereen nu optreden als opdrachtgever.

Voor de overheid en de gemeentebesturen biedt de methode van De Nieuwe Opdrachtgevers de mogelijkheid een exclusief kunstpatrimonium te verwerven, gedragen door zijn inwoners, de gebruikers.

Aan individuen, verenigingen, bedrijven en scholen biedt De Nieuwe Opdrachtgevers een kunstproject aan waarbij de deelnemers als opdrachtgevers actief worden betrokken. Het eindresultaat is een hedendaags kunstwerk op maat.