de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Anouk De Clercq – Monument

Opdrachtgevers - Studenten van de Universiteit Gent
Bemiddelaar - Joost Declerq
Gent, Belgie, 2011

De opdracht

Vanuit het wijkplatform kwam het idee om in Gent Binnenstad een standbeeld voor de student op te richten. Dat voorstel werd op de agenda gezet van het studentenoverleg en meteen positief onthaald door het college van burgemeester en schepenen. De heraanleg van het Sint-Pietersplein bood een buitenkans om dat voorstel samen met de projecten rond kunstintegratie te realiseren. De opdrachtgeversgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van studenten en stadsdiensten.

Als locatie werd gekozen voor de ondergrondse parkeergarage op het Sint-Pietersplein. De integratie van het kunstwerk in de parking is een reflectie op de historische bibliotheek van de Sint-Pietersabdij en de Boekentoren van Henry Van de Velde, icoon en baken van de Gentse student. Zo wordt het ‘monument voor de student’ gelinkt aan enerzijds kennis en cultuur en anderzijds aan de geschiedenis van de plek. De universiteitsbibliotheek bewaart immers nu nog altijd de topstukken van de voormalige abdijbibliotheek.

De kunstenaar

Anouk De Clercq werd voorgesteld om een kunstwerk te ontwerpen voor deze niet evidente plek, een vide in de parkeergarage van het Sint-Pietersplein te Gent. 

Anouk De Clercq onderzoekt in haar werk de wisselwerking tussen het videobeeld en de andere kunsten, waarbij het een uitdaging is te zoeken naar de juiste verhoudingen en het breken van de beperkingen die elke discipline eigen is. Tekst, beeld, architectuur en muziek brengt ze zo samen in ruimtelijke installaties. 

Het kunstwerk

Het kunstwerk zal een plaats krijgen in de vide van de Parking Sint-Pietersplein. Vlakbij de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk, de Sint-Pietersabdij en de Boekentoren zal Anouk De Clercq op de grote witte muur het beeld van een abstracte boekenkast maken. Deze geschilderde evocatie van boekenruggen zal het patroon van de rechthoeken van de betonnen stenen in muur volgen.

Naast een visueel luik zal de belevingswaarde van het kunstwerk auditief worden versterkt. Zodra men bij de muurschildering of het muurschilderij komt, zal zachtjes geluid te horen zijn. Wanneer men de trappen op- of afgaat, zal men op elk niveau een andere geluidslaag horen. Voor het geluidswerk refereert de kunstenares naar een scène uit de film ‘Himmel über Berlin’ waarin een geprevel hoorbaar is dat de gedachten van de mensen en boeken in de bibliotheek weerspiegelt.

Begin augustus 2011 is Anouk De Clercq samen met een aantal bedrijven en partners (Amplus, Anton Aeki, Arteconstructo, Auguste Orts, Erwin De Muer en Magma) begonnen aan de realisatie van het kunstwerk. Na lang experimenteren werden de juiste verftinten gekozen. Aan de hand van een gedetailleerd draaiboek werd elke boekenrug vakkundig en handmatig in de juiste grijstinten aangebracht.

De inhuldiging

Op maandag 19 september 2011 werd het werk officieel ingehuldigd in het bijzijn van burgemeester en schepenen, opdrachtgevers, genodigden en buurtbewoners. Het kunstwerk, de muurschildering, is aangebracht als een grisaille van grijstinten en kreeg de titel ‘Monument’.

Het kunstwerk wordt gerealiseerd binnen de doelstellingen van het Interreg IVa project Shaping 24. Dat Europese project wil in de steden Norwich en Gent 24 beeldbepalende erfgoedsites met elkaar verbinden. Het project heeft tot doel dat netwerk uit te bouwen, te promoten en te ondersteunen.

De twee steden presenteren elk 12 monumenten die hun stempel hebben gedrukt op de stad. De 12 voor Gent geselecteerde monumenten zijn de begijnhoven in de Lange Violettestraat en in Sint-Amandsberg (UNESCO Werelderfgoed), Sint-Baafsabdij, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, het Stadhuis, het Belfort   (UNESCO Werelderfgoed), de 18e eeuwse cluster Hotel Clemmen-Hotel D’Hane-Steenhuyse, de Bijlokesite, het Museum voor Schone Kunsten en het Gravensteen.