de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Anya Gallaccio – Between thought and feeling

Opdrachtgevers - Stafmedewerkers van school Kasterlinden
Bemiddelaar - Win Van den Abbeele
Kasterlinden school, Sint-Agatha-Berchem (Brussel), België, 10 juni 2017

Context

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen met gezichts-, gehoor-, of  taal/spraakproblemen en voor leerlingen met autisme spectrum stoornissen. De opdracht aan Anya Gallaccio  betreft het werken rond het idee van exclusie dat deze kinderen op verschillende manieren treft.

De opdrachtformulering

De eerste ontwerpen, waarin anatomische modellen van gehoorgang oog en keel zijn verwerkt, zijn zodanig technisch gecompliceerd dat twee universiteiten, een in Leuven en een in San Diego, (waar Gallaccio woont) zich mee over het probleem buigen. Dat zelfs de wetenschapswereld hier geïnteresseerd en vooralsnog gratis, aan mee werkt wordt door de staf en kinderen van dit instituut ervaren als een antidota voor exclusie!