de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Vadim Vosters – Le Parvis des Gentils

Opdrachtgevers - Inwoners Sint- Katherina-Lombeek
Bemiddelaar - Christophe De Jaeger
Sint-Jozefparochie, Sint-Katharina-Lombeek, Belgie

De opdrachtgeversgroep

De opdrachtgeversgroep is een samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen en inwoners van de dorpsgemeenschap Sint-Jozef, een parochie van Sint-Katerina-Lombeek (Ternat) en het gemeentebestuur van Ternat:
- Parochie: Vzw Kerkfabriek Sint-Jozef, E.H. J. De Ridder
- Socio-culturele verenigingen:  KWB Sint-Jozef, Okra Sint-Jozef, Sint-Jozefskoor, Liberale seniorenbond
- Wijkcomités: De Klimoppers, wijk Kruidenlaan, wijk Veldstraat
- Geïnteresseerde inwoners van het dorp
- Scholen (lager onderwijs): Vrije Basisschool Dahlialaan, Gemeentelijke basisschool De Kiem
- Gemeentebestuur Ternat en het Cultuurcentrum De Ploter

De context

In de Sint-Jozefparochie te Sint-Katharina-Lombeek staat een kerk. Vele vrijwillige handen hielpen haar in de jaren ‘30 van de vorige eeuw mee bouwen. Daardoor werd ze hét symbool van de plaatselijke gemeenschap. Maar, zoals overal in Vlaanderen, loopt het kerkbezoek de laatste jaren sterk terug. Sinds 2007 wordt daarom -parallel aan de restauratie van het gebouw- nagedacht om de kerk om te bouwen tot gemeenschapshuis zodat het kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor een grotere en meer gevarieerde groep van mensen. Om deze nieuwe invulling van het gebouw te ondersteunen en versterken, suggereert de opdrachtgeversgroep een kunstwerk te installeren.

De opdrachtformulering

Rust, stilte en openheid zijn de termen die uit de discussie naar boven komen drijven. Ook samenhorigheid, interactie en zelfbewustzijn zijn termen die vaak terugkomen in de gesprekken. 

Er zijn ook andere gevoeligheden. De kerk staat er nu wat verloren bij. Het is een zeer onopvallend gebouw. Om de aandacht erop te vestigen kan ook op het voorplein een kunstwerk worden geplaatst. 

De opdrachtgevers dromen ervan om de kerk in haar oorspronkelijke functie te herstellen: een baken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Vadim Vosters

Curator Christophe De Jaeger laat de opdrachtgeversgroep kennis maken met Vadim Vosters. Tijdens een gezamenlijk bezoek aan het atelier, vertelt Vosters over zijn artistieke interesses en werkwijze. ‘Dit is iets compleet anders dan praten over kunst aan de hand van plaatjes’, klinkt het. ‘Het wordt nu plots heel concreet’.

Vosters werkt in zijn oeuvre sterk rond interactie. Hij toont hoe hij beelden creëert door verschillende ‘beeldlagen’ (slides) over elkaar heen te leggen. Naar gelang de positie van de toeschouwers en door een spel met licht en schaduw veranderen die beelden of worden ze al dan niet zichtbaar. De nieuwsgierigheid van de groep is geprikkeld. Ook zij willen graag werken met licht en inzetten op interactie. Na enkele intense discussies beslissen de opdrachtgevers om met Vadim Vosters verder te werken aan een kunstwerk voor hun Sint-Jozefkerk.

Het voorstel

Vosters gaat aan de slag met de architect Pieter Walraet. Hij stelt voor om een hedendaagse ‘parvis des gentils’ of gesloten ruimte voor en rondom de kerk te creëren. Hij zal de ruimte binnenin met reflecterende straatverf witten. Tijdens research naar wat mensen samenbrengt stootte Vosters op de zoekmachine ‘google maps’.  Vanuit een immens perspectief- vergelijkbaar met het alziend oog van een God die op ons neerkijkt- kunnen we onszelf daarop als individu in de massa terugzoeken. Via projecties zal Vosters op de witte grond van de parvis een recente google kaart laten overlappen met een oudere kaart van Ternat. Doordat je als bezoeker altijd maar dat stukje kaart zal zien waarop je schaduw valt, dwingt de installatie tot rondwandelen. Dat spel kan mensen dichter bij elkaar brengen. Op de boord van de kerk kunnen de bewoners bovendien eigen teksten projecteren. Op het muurtje rondom rond kan men even uitrusten. Zo kan de kerk opnieuw haar functie opnemen als herkenningspunt en gemeenschaps- of ontmoetingsruimte.


Het project is voorlopig on hold gezet. Wordt vervolgd.