de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Koenraad Dedobbeleer – Klein Willebroek

Opdrachtgevers - Vereniging Klein-Willebroek Dorp
Bemiddelaar - Joost Declercq
Klein-Willebroek, Belgie

De opdrachtgeversgroep

Vereniging Klein-Willebroek Dorp is een groep van enthousiaste dorpsbewoners die tijdens de afgelopen jaren heel wat buurtevenementen organiseerde (een nieuwjaarsontbijt, recepties, af en toe een concert, een artistieke vakantiestage voor de kinderen) Een vaste kern van een tiental mensen ijvert zo voor herstel en versteviging van het wooncomfort van deze kleine leef-gemeenschap. Men wil dit lieflijk gehucht actief beschermen van binnenuit en misschien kan kunst deze missie ondersteunen. 

De locatie

Het gehucht Klein-Willebroek is gevangen tussen water, wegen en industrie en bezit een eilandstatus. Na enkele overlegmomenten verkiest de hele groep om zich voor kunstintegratie te concentreren op het centrale Sasplein.

Snel wordt duidelijk dat het sociale aspect - elkaar kunnen ontmoeten - zeer belangrijk is voor alle leden van de groep. Elementen als poëzie, licht, tijdelijk werk en monumentale architectuur, de creatie van een fictief verhaal versus het meenemen van de lokale geschiedenis (schippers, zoutwinning, baksteenindustrie) passeren samen de revue.

De omgeving werd heringericht en vele overbodige  elementen verwijderd of op elkaar afgestemd (aanplakborden, signalisatie, stadsplan, vlaggenmasten, verlichtingspalen, ..).  

De aanwezige sculptuur wordt verplaatst naar een andere locatie. De bestaande sokkel wordt behouden en het beeld wordt vervangen door een groot anker. Er komen 4 nieuwe sokkels, in dezelfde stijl en afwerking, voor de overige ankers en rivierkeien. Deze elementen vormen samen een sculpturaal geheel dat  mqeteen opvalt en de toegang tot het plein niet belemmert.

Zo krijgt het Sasplein een eigen gezicht waar velen zich mee kunnen associëren. 

Koenraad Dedobbeleer

Koenraad Dedobbeleer kwam als kunstenaar uit de bus.Zijn voorstel bestaat erin om de directe omgeving van het Sashuis in zijn functie te bevestigen en de leesbaarheid van de plek te onderstrepen. Hij wil zorgen voor een echt dorpsplein. Het herinstalleren van een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en passanten is dan ook de drijfveer geweest voor zijn keuzes.