de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Christophe Fink – Zwijnaarde als middelpunt van de wereld

Zwijnaarde comme centre du Monde, Christophe Fink - 2007 — © De Nieuwe opdrachtgevers / Les Nouveaux commanditaires de Belgique, Alexia Vettori (Réalisation), 2019
Opdrachtgevers - Bibliotheek Zwijnaarde
Bemiddelaar - Thérèse Legierse
Heerweg-Zuid 22, Zwijnaarde,, 2007

De opdracht

Het bibliotheekfiliaal in Zwijnaarde werd door een tekort aan ruimte helemaal vernieuwd. De stad Gent bood de bibliotheek de mogelijkheid om een kunstintegratie te realiseren. De bibliotheek en cultuurplatform Zwijnaarde gingen graag op dit voorstel in en vormden samen de opdrachtgeversgroep.

De opdrachtgevers willen het kunstwerk in de nieuwbouw van de bibliotheek integreren. Het gebouw is een ontwerp van stadsarchitect Koen Van Nieuwenhuyse die door het gebruik van veel glas de transparantie naar het omliggende groen garandeerde.

De functie van een bibliotheek is een belangrijk vertrekpunt voor de opdrachtformulering. Woorden en verhalen vanuit de hele wereld zijn er verzameld. Ook de geografie en de geschiedenis van Zwijnaarde vormen een belangrijk uitgangspunt voor de opdrachtgevers.

Christophe Fink

Er werd voor gekozen om met Christophe Fink aan de slag te gaan. Deze kunstenaar verwerkt in zijn tekeningen enorm veel details, banale feiten van herinneringen aan wandelingen, vliegreizen,… . Al deze data ordent, structureert en registreert hij. Hij doet als het ware aan mind-mapping. De plaats en context staat zeer centraal in zijn werk.

Het proces van onderweg zijn is heel belangrijk, hierdoor ontstaat een directe link tussen kunstwerk en context. Door zijn werk wordt een gewone plek of route iets persoonlijks. Het verhaal van die plek wordt gevisualiseerd. Zijn kunst kan door de toeschouwer op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, het is gelaagd. Zijn eerder werk bestaat hoofdzakelijk uit langwerpige tekeningen.  

Het kunstwerk

Voor de kunstenaar Christophe Fink was de geografie en de geschiedenis van Zwijnaarde belangrijk bronmateriaal. Hij ontwierp een tijdlijn dwars door het gebouw en speelt in op het ruimte/tijdsgevoel van zowel de bibliotheekbezoeker als de toekomstige trampassagier die in de nabije toekomst hier op de tram zal staan wachten.

Het kunstwerk werd uitgevoerd in blauwe hardsteen en bestaat uit twee oriëntatiecirkels die door een strook met elkaar verbonden worden. De kunstenaar opteert voor het ruime zicht. Hiermee werkt hij verder op zijn  onderzoeksgebied: Wat draagt het landschap van een bepaalde locatie in zich en hoe opent men het gezichtsveld?

De inhuldiging

In mei 2007 werd het kunstwerk onthuld.