de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Kunst in opdracht: burgers aan zet!

3 Ontmoetingen in samenwerking met VVSG
voor schepenen, gemeenteraadsleden en beleidsmedewerkers (cultuur, samenleven, ruimtelijke ordening,...)


Participatie van burgers staat hoog op het politieke agenda. Beleidsmakers en -medewerkers zoeken een breed draagvlak voor projecten en ideeën.
De burger heeft op zijn beurt vragen en voorstellen waarmee hij (politieke) beslissingen wil beïnvloeden. Kunst biedt mogelijkheden om deze wederzijdse betrokkenheid vorm te geven.

Willen burgers kunst? Wat zijn mogelijke vormen van opdrachtgeven in het publieke domein? Hoe kunnen we de kwaliteit van een werk in opdracht garanderen? Waarom onderscheiden we best een kunstenaarsbeleid en een kunstbeleid? Wat zijn de mogelijkheden rond financiering? Hoe zit het met de wet op de overheidsopdrachten, met contracten en onderhoudscontracten?

In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  organiseren we 3 ontmoetingen. We bespreken telkens een ander perspectief van kunst in opdracht:.

Meer info: hier

Inschrijven: 02 450 92 15 of via christel@denieuweopdrachtgevers.be