de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

"Als de kunstopdracht de toekomst van de kunst wil zijn, moet ze echt democratisch worden gemaakt."

Tribune "Le Monde". Om de culturele sector te ondersteunen, stelde president Emmanuel Macron voor om publieke opdrachten te herwaarderen. Als respons hierop suggereert kunsthistoricus Thomas Schlesser om gebruik te maken van de ervaring van de Nieuwe Opdrachtgevers die "pleiten voor een verdeling van de verantwoordelijkheden tussen alle sociale actoren, met name in de zoektocht naar de nodige middelen".