de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Een eerste ontmoeting met de opdrachtgevers van Boom

Een wonderlijke fietstocht met de opdrachtgevers langs de Rupel op zoek naar mogelijke locaties voor een nieuwe kunstintegratie.

Op 20 september maakten we met enkele vertegenwoordigers van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Boom een fietstocht langs de Rupelstreek.

We bezochten mogelijke interessante locaties voor een toekomstige opdracht. Deze opdracht zal zich focussen op de geschiedenis van Boom en de vele steenbakkerijen die zeker in de vorige eeuw de horizon van het landschap bepaalde.

Het was een succesvolle eerste kennismaking tussen alle betrokken partijen.

Een project in samenwerking met de gemeente Boom en de Vlaamse Landmaatschappij