de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Elise Eeraerts – Migrating Churches

Opdrachtgevers - Marleen Borms, Tina Caers, Benny Croket, Jürgen De Maeyer, Theo Segers, Ivo Van Aken, Ina Van den Broeck, Gert Van Kerckhoven, Eugeen Van Lent, Nicole Van Praet, Hugo Vanherbruggen
Bemiddelaar - Louise Goegebeur
Partners - Vlaamse Landmaatschappij, Gemeente Bornem
Sint-Margaretakerk, Wintam/Bornem, 2021

De opdracht

Na de ontwijding van de Sint-Margaretakerk van Wintam begin 2020 kreeg het gebouw een nieuwe functie als museum en polyvalente ruimte. Voor de inwoners van Wintam blijft de kerk van grote betekenis: ze werden er gedoopt, trouwden er of namen afscheid van een dierbare. Enkele inwoners drukten de wens uit om deze betekenis tastbaar te maken via een kunstopdracht. In samenspraak met de gemeente Bornem werd een opdrachtgeversgroep gevormd. 

In de zomer van 2020 startte de opdrachtgeversgroep onder leiding van de curator/bemiddelaar Louise Goegebeur aan het traject om voor de kerk een kunstenaar te selecteren die van de toren een baken kon maken, zichtbaar in het dorp en zijn omgeving.

 

Elise Eeraerts

Na een intense zoektocht en dialoog, werd Elise Eeraerts geselecteerd om het project te realiseren. Elise is een multidisciplinaire kunstenaar die woont en werkt in Londerzeel. Ze maakt monumentale, abstracte sculpturen die reflecteren op de ruimtelijke context waarin ze geplaatst worden. In haar werk zoekt ze vaak een verband tussen de natuur en architecturale constructies.

Het werk 

Het ontwerp van Elise wil de nieuwe functie en de rijke geschiedenis van de kerk zichtbaar maken, zowel binnen als buiten.

Elise vervangt de vier luiken in de kerktoren door glasramen, samengesteld uit speciaal gekleurd glas. Sommige stukken zijn translucent, anderen reflecteren al het licht waardoor in elke windrichting een grafische tekening zichtbaar wordt die verwijst naar de identiteit en de geschiedenis van de kerk. 

Een lamp in de toren doet de ramen 's nachts oplichten, waardoor de toren een lichtbaken wordt. Het licht- en vormenspel legt een immateriële verbinding met de directe omgeving van de kerk, een verbinding die ook vertaald wordt in het interieur.

Voor het interieur ontwerpt Elise een lichtgevende glassculptuur waarbij ze het gekleurd glas verwerkt met materiaal van de archeologische site in Nattenhaasdonck. Deze lamp is een hedendaags element dat Elise toevoegt binnenin de kerk. Een nieuw licht dat het nieuwe verhaal van de kerk inluidt.

Op zaterdag 9 oktober werd het werk feestelijk ingehuldigd.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Bornem, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Gemeenschap.