de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Kasper Bosmans – Zonhoven De Wijers

Opdrachtgevers - An Buekers, Anouk Jonkmans, Els Luyckfasseel, Sarah Maes, Danielle Mantels, Ivo Bollen, Kristien Koeken en Ina Vandewijer.
Bemiddelaar - Louise Goegebeur
Partners - Gemeente Zonhoven: Guido Pirotte, Kristel Ceulemans en Johan Van Hoyland (Schepen Cultuur)
Vlaamse Landmaatschappij: Edith Willems, Koen Grieten
2021

 Op de grens tussen Zonhoven en Kiewit (Hasselt) loopt de Kauwbosstraat door een waardevol natuurgebied. De gemeente Zonhoven en de Vlaamse Landmaatschappij hebben een plan gemaakt voor de herinrichting van het gebied: de straat krijgt nieuwe fiets- en voetpaden, er komt een rust- en ontmoetingsruimte en een kunstcommissie wordt in het plan geïntegreerd.

In 2021 hebben buurtbewoners, vertegenwoordigers van landbouwers en de naburige instelling Ter Heide een opdrachtgeversgroep gevormd. Vergezeld door Louise Goegebeur formuleerden zij hun wens voor een inspirerende ontmoetingsruimte, ontworpen door een kunstenaar. Zij kozen een aangrenzend perceel met een vervallen schuur als de plaats voor het kunstwerk. Voor de opdrachtgevers moet het uiteindelijke ontwerp van veraf zichtbaar zijn in het landschap en aansluiten bij de identiteit, geschiedenis en context van Zonhoven.

Na verschillende bijeenkomsten en gesprekken werd het project toevertrouwd aan de kunstenaar Kasper Bosmans. In zijn artistieke praktijk verdiept Kasper Bosmans zich in folklore, (lokale) geschiedenis en kunst. Hij is geïnteresseerd in grensgebieden, ecologische verbindingszones die gemeenschappen samenbrengen, wat resulteert in kunstwerken over natuur, cultuur en de band tussen mens en dier.

Dit historisch-ecologisch belang is ook aanwezig in de missie van dit project in Zonhoven. Kasper maakt kleurrijke, embleem-achtige schilderijen ('legendes') die als uitleg dienen voor zijn ruimtelijke installaties en muurschilderingen in de openbare ruimte. Samen vormen zij een nieuwe visuele geschiedschrijving, die openstaat voor interpretatie. Hij concentreert zich intuïtief op specifieke, soms absurde feiten en verhalen die verwijzen naar het gewone leven. Aandacht trekken, prikkelen, uitnodigen, vaak op een speelse manier, is nauw verbonden met de artistieke missie van Zonhoven.

Kasper Bosmans heeft dit project aanvaard (april 2022) en zal in de komende maanden werken aan een eerste ontwerp, dat hij aan de opdrachtgevers zal voorleggen.